Öngösterim Görseli

THK Üniversitesi’nden Ukrayna Anlaşmaları

THK Üniversitesi ve Ukrayna Devlet Havacılık Üniversitesi (NAU) arasında eğitim vebilim işbirliği protokolü imzalanarak yürürlüğe girdi. Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin detayları ve karşılıklı akademisyen ve öğrenci değişimlerini ortaya koyan protokoller, çift/ortak diploma verilecek programların belirlenmesi, ulusal  ve uluslararası kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilecek müşterek projeler  ve eğitimler ile her iki üniversite tarafından  birbirlerine sağlanacak teknik kolaylıkları ortaya koyan  diğer protokolleri hazırlamak ve görüşmeleri yapmak üzere THK Üniversitesi öğretim üyeleri Dr.Haydar ATEŞ, Dr.Tuğba YAŞİN  ve öğretim görevlisi Afsana Muradova dan oluşan heyet Ukrayna’ya gönderildi.

THK Üniversitesi ikinci önemli hamlesini Ukrayna Devlet Teknoloji Üniversitesi ile eğitim işbirliği protokolü imzalayarak gerçekleştirdi.Her iki üniversite arasında teknik düzeyde önemli işbirliği imkanlar ile siber güvenlik konusunda geniş çapta işbirliği yapılmasına ilişkin güçlü irade ortaya konuldu.