Öngösterim Görseli

2019-1-TR01-KA103-062649 Nolu Projesi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 2019/2020 Bahar Dönemi Katılımcı Aday Sonuç Listesi

2019-1-TR01-KA103-062649 Nolu Projesi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 2019/2020 Bahar Dönemi Katılımcı Aday Listesi 

01/10/2019-05/11/2019 tarihlerinde başvuruya açık olan Erasmus+ öğrenim hareketliliği ilanında Dış İlişkiler Ofisi’ne toplamda 2 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvurusu yapılmıştır.

Öğrenci seçimleri Yükseköğretim Koordinatörlüğü Türkiye Ulusal Ajansı (TUA) tarafından yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı”nda ve Rektörlükçe kayıt altına alınarak başvuru ilanında yayınlanan değerlendirme kriterlerine göre,bölüm bazlı CGPA’ların % 50’si, 30/10/2019 tarihinde Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen  İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının % 50’si alınarak puan sıralaması yapılarak değerlendirme uygulanmıştır.

2019-1-TR01-KA103-062649 Nolu Proje kapsamında Hak kazanan katılımcı aday listesi  ve puanlaması ile belirtilen sonuç listesi aşağıdadır.

 

  UTAA ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA103-062649 NOLU PROJESİ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI

HAK KAZANANLAR LİSTESİ

  Öğrenci Numarası

Bölümü

Öğrencinin Adı Soyadı

 

Staj Tarihi Akademik

Başarı Düzeyi ve 100’lük sistem karşılıkları

Dil Seviyesi %50 + %50 Daha Önce Yararlanma (Veya Bir önceki Dönemden Seçildiği Halde Sebepsiz Faydalanmama) Total Puan Hareketlilik için Tercih Edilen Kurum ve Ülke

 

1 Uzay Mühendisliği

180222005

Buğra AYDIN 2019/2020 Bahar Dönemi 3,43

(88,6)

81 84,8 84,8 Czestochowa University of Technology/Poland
2 Elektrik Elektronik Müh

170441052

Sebahattin Enes UZUN 2019/2020 Bahar Dönemi 2,22

(64,4)

81 72,7 72,7 Czestochowa University of Technology/Poland
Not : Diğer değerlendirme kriterlerine uygun (engelli belgesi, gazi-şehit yakını belgesi, vb. sunulmamıştır) belge sunumu yapılmamıştır. Değerlendirme kriterleri ilan metninde bulunmaktadır.)