Öngösterim Görseli

 Başvuru Koşulları: 

  • Üniversitede tam zamanlı lisans öğrencisi olmak (hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramaz).
  • Genel not ortalamasının en az 2.20 olması.
  • En az B1 düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olmak (Yabancı dil bilgisi Okan Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nün hazırladığı dil sınavı ya da son iki yılda alınmış ulusal ve uluslararası dil yeterlik belgeleri sonucuna göre belirlenir. TOEFL ve IELTS gibi belgeler. YÖK denkleştirme tablosu kullanılarak denkleştirilir).

Başvuran öğrencilerin başarı sıralaması:

  • %50 Genel Not Ortalaması
  • %50 Dil Puanı ağırlıklandırılmasıyla yapılır.

Başvuru Aşamaları:

  1. Başvuru formunu doldurun.
  2. Formun çıktısını alıp önce kendiniz imzalayın, ardından akademik koordinatörünüze imzalatın.
  3. Öğrenci işlerinden yeni tarihli onaylanmış bir  transkriptinizle birlikte, çıktısını aldığınız başvuru formunu Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir.
ÖNEMLİ NOTLAR

ERASMUS+ Programı, bir öğrencinin bir eğitim kademesinde, öğrenim ve staj hareketliliğine toplam katılım süresi 12 ayı geçmemek üzere, birçok kez katılımını olanaklı kılmaktadır. Erasmus programından daha önce yararlanmış öğrenciler, 2014-2015 yılı ve sonrasındaki yıllarda Erasmus Programına tekrar katılmak için başvurabilirler.

2013-2014 yılından itibaren dördüncü sınıfta olan ve akademik yılın sonunda mezun olacak öğrenciler de, mezuniyet sonrasındaki bir yıl içinde yapılmak üzere, staj programından yararlanmak için başvurabilirler. Bu öğrenciler program için mezun olmadan önce başvurmalıdırlar.