Genel Duyurular
19.04.2022

Erasmus Personel Hareketliliği İlanları

Erasmus Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelimizin dikkatine!

Erasmus+ programı 2021-1-TR01-KA131-HED-000003069 Nolu Proje kapsamında, yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde ve/veya yurtdışındaki üniversite ve kurumlarda Eğitim Alma Hareketliliğine katılmak isteyen akademik ve idari personelimiz için başvurularımız başlıyor.

Erasmus+ programı 2021-1-TR01-KA131-HED-000003069 Nolu Proje kapsamında, yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Ders Verme Hareketliliğine katılmak isteyen akademik personelimiz için başvurularımız başlıyor.

Bu ilan 2021-1-TR01-KA131-HED-000003069 Nolu projeyi kapsamaktadır. Başvurular E-devlet üzerinden çevrimiçi alınacaktır.

Önemli Not: Posta yoluyla veya ofise şahsen başvuru yapmak isteyen personelin başvuruları kabul edilmemektedir.

Başvuru Tarihleri: 20/04/2022-10/06/2022

Başvuru Sistemi ve Linki: https://www.turkiye.gov.tr/abevgpm-erasmus-ve-esc-basvurulari (E-devlet- Erasmus+ ve ESC Başvuruları)

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir akademik personelin; program ülkelerinden (Avrupa Birliği ülkeleri) birinde, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için üniversitemiz ile gidilecek üniversite arasında bir kurumlar arası anlaşma olması zorunludur. Üniversitemizin kurumlar arası anlaşmalarına başvuru esnasında E-devlet üzerinden ( https://www.turkiye.gov.tr/abevgpm-erasmus-ve-esc-basvurulari) erişebilirsiniz. Personel ders verme hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 saat faaliyette bulunulması zorunludur. Seçilen personelin faaliyetlerini gerçekleştirecekleri kurumdan alacakları davet mektuplarını, başvuru bitiş tarihinden önce Erasmus+ Koordinatörlüğüne başvuru sisteminden ibraz etmesi gerekmektedir.

İLAN METNİNE ULAŞMAK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ: https://www.turkiye.gov.tr/abevgpm-erasmus-ve-esc-basvurulari

Tahmini Hibeli Kontenjan: 3 Hibeli Katılımcı ve Hibesiz Katılımcılar

Başvuru Takvimi ve Yöntemi

20/04/2022      Erasmus Ders Verme Hareketliliği İlanı ve Başvuru İlk Günü

10/06/2022      Başvuru için son tarih

17/06/2022      Sonuçların İlanı

17-24/06/2022 Sonuçlara İtiraz ve Feragat Haftası

 

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili bir kuruluşa gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ El Kitabı sayfa 32'de belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training- Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir. Seçilen personelin faaliyetlerini gerçekleştirecekleri kurumdan alacakları davet mektuplarını, başvuru bitiş tarihinden öncebaşvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

İLAN METNİNE ULAŞMAK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ: https://www.turkiye.gov.tr/abevgpm-erasmus-ve-esc-basvurulari

Tahmini Hibeli Kontenjan: 5 Hibeli Katılımcı ve Hibesiz Katılımcılar

Başvuru Takvimi ve Yöntemi

20/04/2022      Erasmus Ders Verme Hareketliliği İlanı ve Başvuru İlk Günü

10/06/2022      Başvuru için son tarih

17/06/2022      Sonuçların İlanı

17-24/06/2022 Sonuçlara İtiraz ve Feragat Haftası

Saygılarımızla,

Erasmus Koordinatörlüğü

iletişim: intoffice@thk.edu.tr