Genel Duyurular
14.03.2023

DEPREM SONRASI ERASMUS PROJELERİNE YÖNELİK ALINAN ÖNLEM,ESNEKLİK VE UYGULAMALAR!

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizin 11 il ve 1 ilçesini (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesi) etkileyen Deprem felaketinin KA 103/ KA 131 projelerine yönelik etkilerini asgariye indirmek üzere aşağıdaki önlemler, esneklikler ve uygulamalar getirilmiştir:

4) Hareketliliğe başvuran veya başvuracak öğrenci ve personelin durumu


4.1 Birinci ve ikinci derece yakınları veya kendileri, yukarıda sayılan 11 il ve 1 ilçede ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularda +10 puan ile önceliklendirilir. 


4.2 Birinci ve ikinci derece yakınları yukarıda sayılan 11 il ve 1 ilçede ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan personel Erasmus personel hareketliliği başvurularında dezavantajlı kategoride değerlendirilerek önceliklendirilir.


4.3 Yukarıda sayılan 11 il ve 1 ilçedeki ECHE sahibi Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliliğine hibeli olarak seçilmeleri halinde kendilerine ilave hibe desteği (dezavantajlılık hibesi) verilir. Üniversitenin hareketlilik bütçesinin elvermesi durumunda hareketliliği devam eden öğrencilere de ilave hibe desteği verilebilir.


4.4 Birinci derece yakınları veya kendileri, yukarıda sayılan 11 il ve 1 ilçede ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerden birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan öğrencilere Erasmus+ öğrenci hareketliğine hibeli olarak seçilmeleri halinde kendilerine ilave hibe desteği (dezavantajlılık hibesi) verilir. Üniversitenin hareketlilik bütçesinin elvermesi durumunda hareketliliği devam eden öğrencilere de ilave hibe desteği verilebilir.

.

.

.

6) Hareketlilikle ilgili belgelerde esneklikler


6.1 Deprem bölgesindeki veya diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da kendisinin ya da 1.derece yakınlarının ikameti deprem bölgesinde olan öğrenci ve personel için başvuru ve ödeme aşamalarında aslını sonradan ibraz etmek kaydıyla elektronik belgeler üzerinden işlem yapılabilir. Belge sunulamayan durumlarda beyan ile işlem tesis edilebilir. Bu durumda katılımcıdan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti durumunda elde ettiği hakkı yitireceği ve kendisine ödenen hibenin geri alınacağını kabul ve beyan ettiğine ilişkin bir taahhütname de alınması gerekir.