Öngösterim Görseli

AKADEMİK YIL

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksek okullarda, her yıl kayıt tarihleri, eğitim öğretimin başlayacağı ve sona ereceği tarihler, yıl sonu sınavları ve birim içi uygulama tarihleri ile yaz okulu tarihlerine ilişkin bilgiler Üniversitenin Akademik Takviminde belirtilmektedir.THKÜ Akademik Takvimi için lütfen tıklayınız.

ÖĞRETİM DİLİ

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin öğretim dili Türkçe ve İngilizce’dir. Öğrencilerimiz; eğer muafiyet sınavında (THKU İngilizce Yeterlik Sınavı) başarılı olamamışsa İngilizce Hazırlık Programı’na katılması gerekmektedir. THKU İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler lisans programlarına başlarlar.İngilizce Yeterlilik Sınavı Hakkında detaylı bilgi ve Sınav örnekleri için YABANCI DİLLER BÖLÜMÜNÜ ziyaret ediniz.

DEVAM ZORUNLULUĞU

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde derslere devam zorunludur. Uygulamalı derslerin %80’ine, kuramsal derslerin ise %70’ine katılmayan öğrenciler ilgili dersten başarısız sayılırlar.

YATAY GEÇİŞ

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan yönetmelik ve Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş yapabilir. Aday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta en az iki yarıyıl en çok beş yarıyıl, ön lisansta en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl öğrenim görmüş olmalıdır.

ÇİFT ANADAL- YANDAL PROGRAMI

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, öğrencilerine kendi bölümlerinin yanı sıra gerekli koşulları sağlamaları durumunda çift ana dal ve yan dal programlarından birine katılmalarına olanak tanımaktadır. Ancak; Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, üniversite içinde başka bir lisans programında çift ana dal yapabilirken; diğer lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümünde çift ana dal yapamazlar.

YAZ OKULU

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, öğrencilerinin Üniversite eğitim alanlarından ve akademik olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak Üniversite’de eğitimin sürekliliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflemiştir. Bu amaçla Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencilere yaz okulu olanağı sağlamıştır.Yaz okulu hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.