Türk Hava Kurumu Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi, Üniversitemizin Avrupa Eğitim ve Araştırma alanlarına entegrasyonunun sağlanmasına yönelik tüm program ve faaliyetlerin yürütülmesinde, Üniversitemizin yurtdışında tanıtılmasında ve yurtdışı kaynaklı tüm eğitim programlarında koordinasyonun sağlanması konusunda Rektörlük Makamına, fakülte ve yüksekokullara destek vermek amacıyla kurulmuştur. Ofisimiz Rektörlük Makamına bağlıdır.

Görevler

  • Yurtdışındaki üniversiteler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin THKÜ Rektörlüğü’ne bildirilmesi,
  • Yurtdışında bulunan öğrencilere THKÜ hakkında bilgi verilmesi ve bu öğrencilerin zihninde THKÜ algısı yaratma,
  • Ülkemizde meydana gelen havacılıkla ilgili gelişmeleri takip etmek, yurtdışındaki gelişmelerle kıyaslamak ve gerekli analizleri yapmak,
  • THKÜ bünyesinde yurtdışında bulunan öğrencilere yönelik organizasyonlar yapılmasına katkıda bulunmak,
  • THKÜ’ye yurtdışından öğrenci başvurularının artmasını sağlamak ve bu konuda görevlendirilmiş temsilciliklerin kontrol ve yönlendirmesini yapmak,
  • Dış İşleri Bakanlığı’nın yayınladığı ve THKÜ ilgi alanına giren bilgileri toplamak, gerekli analiz ve çalışmaları yapmak,
  • Yurtdışında yapılan uluslarası eğitim fuarları, konferanslar, kongreler vb. yerlerde THKÜ’nün tanıtım ve temsilini yapmak,
  • Rektörlük tarafından yurtdışında duyurulması istenen konuların takibini yapmak,
  • THKÜ öğrencilerinin yararlanabileceği yurtdışı programlarını araştırmak, gerekli koordinasyon ve anlaşmaları yapmak ve bunların takibi,
  • THKÜ’nün uluslararası bazda adının duyulması için tanıtım projeleri geliştirmek ve üniversite bünyesinde hazırlanan diğer projelere katkıda bulunmak.