BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER 

1

Online Başvuru: https://applyonline.thk.edu.tr/ 

2

 

Lise diploması veya son sınıfta olduğunu gösteren belge (belgenin Türkçe veya İngilizce haricindeki dillerde olması durumunda Türkçe veya İngilizce tercümesinin Noter veya Yurtdışındaki Türk Dış Temsilcilikleri/Elçilikler tarafından onaylı örneği).

 

3

Adayın lisede aldığı dersleri ve notları gösteren Lise Müdürlüğü tarafından onaylı resmi not belgesi (transkript) (belgenin Türkçe veya İngilizce haricindeki dillerde olması durumunda Türkçe veya İngilizce tercümesinin Noter veya Yurtdışındaki Türk Dış Temsilcilikleri/Elçilikler tarafından onaylı örneği).

 4

Varsa Sınav Sonuç Belgeleri (Doğrulama kodu olamayan belgeler için Noter veya Yurtdışındaki Türk Elçilikler tarafından onaylı örneği),

Bir programa sayısı belirlenmiş kontenjanın üstünde başvuru olması halinde, Tablo:1’de belirtilen sınav sonuçları başarı sıralamasında dikkate alınır.

5

Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının fotokopisi

6

Ön kayıt ve kesin kayıt ücretlerinin yatırılacağı banka hesap numarası:

THK Üniversitesi Banka Hesabı

Denizbank Ankara Şubesi Hesap Numarası

TR16 0013 4000 0050 6766 5000 04

Not: Dekontun açıklama kısmında Ad ve Soyad bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

 

 

KİMLER BAŞVURAMAZ 

 

Adaylardan;

1

T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanlar,

2

 

K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3

 

Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaışlığı'ndan çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin), (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

4

 

Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar, aynı durumdaki KKTC Uyruklu olup diğer Uyruğu T.C. olan çift vatandaşlar hariç hariç),

5

 

Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya  doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular (Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin) başvuramaz.

   

LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNDE İSTENİLECEK OLAN ULUSAL ve ULUSLARARASI LİSE DİPLOMALARI,

LİSE BİTİRME ve ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARI

 

 

SAT Sınavı

en az 1000 toplam puan

TR-YÖS

En az 100 toplam puan

GCE (A Level) Sınavı

en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesi

Sudan’da yapılan Bakalorya Sınavı

Ulusal Lise Bitirme Sınavı”ndan elde edilen not ortalaması en az 50 ve her bir ders notunun da en az 50 puan olması

ACT (American College Test) Sınavı

en az 21

 

 

Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı

en az 12/20

 

 

Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi Sınavları

Sayısal Puanla öğrenci alan bölümler için Scientific Stream’den en az 70/100

 

 

Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi Sınavları

EA puanla öğrenci alan bölümler için Industrial ve/veya Commercial Stream’den en az 70/100

 

 

Uluslararası Bakalorya

diploma notu en az 24

   

Fransız Bakalorya

diploma notu en az 10/20

 

 

Abitur Sınavı

en fazla 4

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavından (Gaokao)

başvurulan programın puan türünde en az 450/750

 

 

Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

ilgili dalda en az 160/240

 

 

Libya’da yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

ilgili dalda en az 160/240

 

 

İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ve Pişdaneşgahi bitirme notu

en az 12/20

 

 

Kazakistan Ulusal Üniversite Testi Sınavı

en az 70/120

 

 

Senegal’de yapılan Bakalorya

başvurulan programın puan türünde en az 12/20

 

 

Matura derecesi

diplomaya sahip olmak

 

 

Belirtilen sınav veya diplomaların dışında adayların varsa kendi ülkelerinde aldıkları ulusal sınav sonuçları

toplam puanın en az % 45'i

 

 

Belirtilen sınav veya diplomaların verilmediği ülkelerdeki  orta ortaöğretim not ortalaması

Ortaöğretim başarı puanının en az % 50’si

*Son sınıfında başvuru yapan öğrencilerin okumuş olduğu yılların not ortalamasının en az % 50’si

 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 40

 

 

Diğer Türk Üniversitelerinin yurtdışından öğrenci alımı için yaptığı sınavlardan alınmış sınav sonuç belgesi

 

 

 

KKTC GCE AL

GCE AL sonucuna sahip olmak

Fachabitur Sınavı

En fazla 3,5

Bu sınavlardan, Üniversite Giriş Sınavı statüsünde olan (SAT, YÖS v.s.) sınavların geçerlilik süresi iki (2) yıl, Lise Bitirme Sınavları statüsünde olan sınavlar (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi v.s.) ise süresiz geçerlidir.

 

ÖĞRETİM DİLİ 

Üniversitemizde Lisans eğitim-öğretim dili %100 İngilizce’dir. (Ankara ve İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulları hariç). Yabancı dille eğitim yapılan programlara kaydolan öğrenciler, Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavına girerler. Sınavı geçemeyen öğrenciler bir yıl hazırlık sınıfında eğitim görür, başarılı olduğu takdirde bölümünde öğrenimine başlayabilir. Ön Lisans programlarında eğitim-öğretim dili Türkçe olup Türkçe Yeterlilik Sınavında B2 düzeyi ile bölüme başlanılabilir.  

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATION OF THE APPLICATIONS

Başvurular 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirilerek aday öğrenciye şartlı kabul mektubu gönderilir. Ön kayıt ücretinin yatırılmasına müteakip aday öğrenciye kabul mektubu elektronik posta ile iletilir. Kabul mektubunda belirtilen tarihlerde öğrenci gerekli belgeleri hazırlayarak kesin kaydını tamamlaması gerekir. Üniversitemiz kontenjanlarını doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

 

ÖĞRETİM ÜCRETİ / TUITION FEE

Türk Hava Kurumu Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında öğrenim ücreti Üniversitemiz resmi internet sitesi olan www.thk.edu.tr adresinden açıklanmaktadır. 

Eğitim- Öğretim ücretleri yıllık olarak ilan edilir. Öğrenci dönemlik olarak güz ve bahar dönemi için ödeme yapar.  Aday öğrencilere 2024-2025 Eğitim-Öğretim ücretlerinde %70 e varan indirim uygulanacaktır. 

Hazırlık Sınıfı Ücreti:   10.500 (KDV Dahil)

Önlisans Programları: 8.750 USD (KDV Dahil)

Lisans Programları

Uçak Mühendisliği 16.500 USD (KDV Dahil) 

Diğer Bölümler* 10.000 USD (KDV Dahil) 

Pilotaj Bölümü: 17.500 USD (KDV Dahil)     

Pilotaj Bölümü Uçuş Eğitim Ücreti: 85.000 USD (KDV Dahil)**

 

*Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Havacılık Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Lojistik Yönetimi

**Uçuş eğitimi ücreti 8 eşit taksitle ödenebilir.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER 

1

Lise Diplomasının veya kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.

2

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi” aslı.

3

Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

4

Üniversite Senatosu tarafından uygun görülen ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesi bulunan adayların, sınav sonuç belgesinin aslı.

5

Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği.

6

 Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” belgesi.

7

Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlik Belgesinin noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

8

 

Eğitim-öğretim dili Türkçe olan “Ankara ve İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulları” programlara kayıt olacak öğrencilerin Türkçe yeterlilik düzeyleri için YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) alınan ve adayın başarılı olduğunu kanıtlayan belge.

9

İkamet Tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekir).

10

 

 

Genel Sağlık Sigortasına ait belge.

   (İkamet Tezkeresini alabilmek için Genel Sağlık Sigortasının yaptırılması     

    zorunludur.)

11

Öğretim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

12

6 adet 4,5x6,0 ebadında güncel fotoğraf.

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adayın maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğrenimini sürdürebilecek düzeyde olduğunun belgelenmesi (Bu amaçla belirlenen maddi güvence miktarı; bir yıllık öğretim ücreti kadardır).

 

NOT: PİLOTAJ (lisans) eğitimini alabilmek için aranan nitelikler:

1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almak.

2) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Birinci Sınıf Sağlık Sertifikası almak.

3) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

 

HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans) eğitimini alabilmek için aranan nitelikler:

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

 

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimini alabilmek için aranan nitelikler:

1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının kabin memurluğuna uygun olduğuna dair rapor almak.

2) Kabin Memuru olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

 

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) eğitimini alabilmek için aranan nitelikler:

1) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden son 6(altı) ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak.

2) Hava limanı giriş kartı almasına engel oluşturacak her hangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

 

UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans) eğitimini alabilmek için aranan nitelikler:

1) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden son 6(altı) ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak.

2) Hava limanı giriş kartı almasına engel oluşturacak her hangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

AÇIKLAMALAR 

1

Türkiye’de yaşayan ve geçerli oturma izni bulunanlar “Öğrenim Vizesi” yerine, İkamet Tezkeresinin fotokopisini vermelidir. İkamet tezkeresinde “öğrenim amaçlı” ifadesinin belirtilmiş olması gerekmektedir.

2

Doğumla T.C. vatandaşlığını kazanmış olup, daha sonra Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçen öğrencilerden “Öğrenim Vizesi” istenmez.