Erasmus+ Programı bir AB programıdır ve Türkiye'de Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmektedir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, geçerli bir Erasmus+ Üniversite Beyannamesi sahibi üniversiteler arasında önceden yapılmış kurumlararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülür. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği (SMS), öğrencilere Program ülkelerinin birinde, Erasmus+ anlaşması ile ortak olunan bir üniversitede eğitim görmeleri noktasında eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, öğrencilere teknik, sosyal ve kültürel yeterliliklerini geliştirme imkânı vermekte, öğrencilerin yurt dışındaki bir üniversitenin akademik sistemini tanıma ve onun öğretme-öğrenme yöntemlerinden faydalanabilmelerine imkan tanımaktadır.

Erasmus+ Staj Hareketliliği (SMP-Student Mobility for Placement/Traineeship), bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin, AB üyesi veya bir AB program ülkesinde faaliyet gösteren kurum/kuruluşta uygulamalı iş deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus+ Staj Hareketliliği, sadece zorunlu stajı olan öğrencilerin başvurabildiği bir faaliyet olmayıp aşağıdaki kriterleri sağlayan tüm öğrencilerimizin başvuru yapabileceği bir AB programıdır.

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin (Prof, Doç, Dr. Öğr. Üyesi ve Öğr. Gör.), program ülkelerinden birinde ECHE (Erasmus Üniversitesi Beyannamesi–Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Ders Verme Hareketliliği için THKÜ’de bağlı bulunulan bölümün ders vermek üzere gidilecek üniversite ile Üniversiteler arası ikili anlaşmasının olması ve her iki kurumun da ECHE sahibi olması gerekir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.  

Detalı bilgiye ulaşmak için Ulusal Ajans tarafından yayımlanan ilgili yılın program rehberine bu linkten ulaşabilirsiniz.

2023 yılı program rehberi;  https://ua.gov.tr/haber-ve-duyurular/2023-yili-erasmus-teklif-cagrisi-ve-program-rehberi-yayinlandi/ 

2022 yılı program rehberi; https://www.ua.gov.tr/haber-ve-duyurular/2022-yili-erasmus-teklif-cagrisi-ve-program-rehberi/